2007. szeptember 1.

...egyetlen úton...

"...egyetlen úton... érthetjük meg, hogy kik vagyunk: ha megértjük, hogy kicsoda Isten." (Róm. 12:3)
Annak érdekében, hogy valódi önbecsülésre tegyünk szert, először meg kell értenünk, hogy Isten hogyan érez irántunk.
Isten mélységesen szeret a hibáim ellenére! "...egyáltalán semmi sem választhat el bennünket Isten szeretetétől..." -mondta Pál (Róma 8:39). Aztán: "Ne félj... téged nagyon szeret Isten..." (Dán.10:19)
Isten állandóan vigyáz ránk! "Az örökkévaló Isten a te menedéked, örökkévaló karjait alattad tartja..." (5Móz. 33:27) Aztán: "Az Úr megerősít titeket és megőriz a gonosztól..." (2Thessz 3:3) Ő a fedezékében tart! Isten olyan Atya, akiről mindig is álmodtam! Ezt mondja: "...neveden hívtalak téged, enyém vagy." (Ézs. 43:1). "...mielőtt létrehozta a Föld alapjait... magának kiválasztott minket szeretete által, ... elhatározva, hogy fiaivá fogad..." (Ef. 1:4-5). "Isten elhatározta, hogy életet ad nekünk... hogy legfontosabb teremtményei legyünk..." (Jak. 1:18)
Isten soha nem fog hátat fordítani! "Hűséges leszek hozzád, enyém leszel és Úrként fogsz ismerni engem!" (Hós.2:20) "Ha mi hűtlenek vagyunk is, Ő hűséges marad: Ő magát meg nem tagadhatja." (2Tim.2:13)
Isten felénk irányuló, kimondott, leírt, bebizonyított, tartós szeretete az az egyetlen alap, amire alapozhatjuk önértékelésünket.
...
A helyes önértékelésünk forrása Isten, nem pedig a, talán múltunkból származó torz tükörképünk.
Honnan vesszük a bátorságot, hogy lebecsüljünk vagy megvessünk valakit, (önmagunkat), akit Isten szeret?
Honnan vesszük a bátorságot, hogy lebecsüljünk vagy megvessünk valakit, akit Isten nagyra becsül? (1 Ján. 3:1)
Honnan vesszük a bátorságot, hogy lebecsüljünk vagy megvessünk valakit, akit Isten nagyra értékel? Tudjuk, hogy milyen értékesek vagyunk Isten szemében? "Isten szeretetének fényében emelt fővel járhatunk" (Rm.5:7-8, 11, Phillips)
Honnan vesszük a bátorságot, hogy lebecsüljünk vagy megvessünk valakit, akire Istennek gondja van? (Mt. 7:11; Fil.4:19)
Honnan vesszük a bátorságot, hogy lebecsüljünk vagy megvessünk valakit, akivel Istennek terve van? (Ef. 1:3-5)
Honnan vesszük a bátorságot, hogy lebecsüljünk vagy megvessünk valakit, akiben Isten gyönyörködik? Isten "megajándékozott minket (kegyelmével) szeretett Fiában" (Ef. 1:6, Mt. 3:17) "Krisztusban vagyunk" -Pál több, mint kilencvenszer emlegeti a leveleiben.
( David Seamands: Gyógyító sebeink, Bob Gass: Mai ige nyomán, az igeversek angol fordításból származnak)

Nincsenek megjegyzések: