2009. január 15.

"Az Úr mindenben sikeressé tette, amihez hozzáfogott." (1Móz. 39:3)

"Három kérdés:
1. Örülök annak, ahogy most mennek a dolgok az életemben? Ha nem, akkor vállald fel a felelősséget! Hagyj fel mások hibáztatásával és a kifogások keresésével! Az egyetlen személy, aki megakadályozhatja, hogy olyanná válj, amilyennek Isten szánt téged - te vagy.
2. Félek a sikertől? Félek attól az ártól és elkötelezettségtől, amit megkövetel? A vezetés magányos feladat; lehet, hogy jobban szeretnél inkább a tömeghez tartozni. Vagy lehet, hogy a földre küldtek, és félsz újra felállni. Amikor Thomas Edisont megkérdezték, hogy mi a sikerének titka, így válaszolt: "Ott kezdem, ahol más emberek abbahagyják." Amikor a nehézsúlyú világbajnok Jim Corbettet megkérdezték, mibe került neki a címet elnyerni, ő így felelt: "Csak küzdj végig még egy menetet!" Pál így ír: "Leküldenek a földre minket, de újra felállunk, és tovább megyünk." (2Kor. 4:9)
3. Úgy gondolom, hogy az emberek nem lehetnek egyszerre sikeresek és lelkiek is? Zavaros (és kiforgatott) teológiánkból fakadóan egyenlővé tettük az alázatot a szegénységgel, és feltételeztük, hogy a sikeres emberek nem lehetnek alázatosak. Ám ez nem így van. "Amíg az Urat kereste, sikert adott neki Isten" (2Krón. 26:5). Feljogosít ez arra, hogy kevélykedj és lenézz másokat? Nem, de ha sikeres emberek beszélnek, akkor a többi ember odafigyel. Vizsgáld meg olyan bibliai személyek életét, mint József és Dániel! Hatásukra nemzetek ismerték meg Istent! Olyan reményteli üzenetünk van, amit másoknak hallaniuk kell, de ha nem vagyunk olyan helyzetben, hogy elmondhassuk nekik, hogyan fogják hallani? Ha eddig kevesebbel beérted, kérj Istentől nagyobb hitet és nagyobb célt, majd kezdj el magasabbra törni!"

(Bob Gass: Mai ige)

Nincsenek megjegyzések: