2008. január 17.

Mindenek ellenére való hit

Tudom, hogy már írtam, de még mindig nagyon szeretem József történetét. Mindig is csodáltam a jellemét, ahogy mindenek ellenére bízott Istenben. Az életéről olvasva úgy tűnik, hogy a körülmények és más emberek alakították az életét. Ő mindenek ellenére mégis hitt Istennek. Bízott Benne. Nem voltak istenélményei (legalábbis az Írás hallgat erről), mint pl. Ábrahámnak vagy Jákóbnak, mégis azt gondolom, hogy tudatában volt annak, hogy Isten nem felejtette el. Minden lehetetlen helyzetben ragaszkodott Istenhez. És Isten megáldotta, bármihez is fogott. Végig vele volt. Hitte azt, hogy Isten terve az ő életére nézve is jó. Tudta, hogy az az Isten, akibe kapaszkodik, nem fog csalódást okozni. És nem okozott. Mindazt, ami vele történt, a javára fordította. Istennel élve meg a nehéz éveket bátran kijelenthette: "ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt."
Istennek jó terve van az életemmel. Most nem értem ezt a tervet, de ragaszkodom a terv megírójához...

Nincsenek megjegyzések: